Absències del professorat

DEPARTAMENT PROFESSOR/A DATA INICI DATA INCORPORACIÓ OBSERVACIONS
No hi ha cap absència del professorat.