Informació General

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Blanes. El consell escolar de l’EOI Blanes està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Isabel Puchol Ruiz
Secretària: Ester Giro Ruscalleda
Cap d'estudis: Nuria Costa Boix

Representants del professorat

Carles Querol Traver, Marta Estiu Bruguer i Anna Maria Besa Jutglar

Representants de l'alumnat

Walter Rodrigo Esposto, Montserrat Lucas Alvaro i Roberto Punzano i Romera

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Ariadna Pozas Barroso

Representant de l’Ajuntament

Jordi Blai Vinaixa