Departament d'Alemany

Horaris per al curs 2018-2019

NIVELL NOM GRUP DIES HORARI AULA PROFESSOR/A
A1-1r AL1P16.30L dimarts i dijous 16.30 a 18.45 6 Lola Ponce
A2-2n AL2P18.45L dimarts i dijous 18.45 a 21.00 6 Lola Ponce
B1-3r AL3P16.30L dimarts i dijous 16.30 a 18.45 4 Sonia Cubero