Informació General

Equip directiu

Directora     Isabel Puchol Ruiz

Cap d’Estudis     Núria Costa Boix

Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari.

Secretària     Ester Giró Ruscalleda

Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats.