Departament d'Alemany

Professorat i horari d'atenció al públic

PROFESSOR/A CORREU ELECTRÒNIC HORARI D'ATENCIÓ 

SONIA CUBERO

Cap de departament

scubero2@xtec.cat

Dijous 19.00 - 20.00

LOLA PONCE

mponce26@xtec.cat

 

Dijous 15.30 - 16.30