Departament de Francès

Professorat i horari d'atenció al públic

PROFESSOR/A CORREU ELECTRÒNIC HORARI D'ATENCIÓ 

MARIA FEIJÓO

Cap de departament

mfeijoo2@xtec.cat

Dijous 15.30-16.30

ISABEL PUCHOL ipuchol@xtec.cat Dijous 15.30-16.30
M. ÁNGELES SÁNCHEZ msanc566@xtec.cat Dimecres 15.30-16.30